Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen TWG (hierna “wij” of “ons”) en de klant (hierna “u” of “de klant”). Door gebruik te maken van onze diensten of het plaatsen van een bestelling, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Intellectuele Eigendom
– Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten, diensten, merken, logo’s en andere materialen blijven ons eigendom of het eigendom van onze licentiegevers.
– Het is u niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enig materiaal te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid
– Wij streven ernaar om accurate en up-to-date informatie te verstrekken. Echter, wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten of diensten, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
– Op deze algemene voorwaarden is het recht van

Afspraak maken met ons

Ons team van toegewijde professionals staat klaar om u te ondersteunen bij al uw personeelsuitdagingen.

Ontdek vandaag nog wat The Wiendels Group voor uw organisatie kan betekenen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of bekijk onze website voor meer informatie over onze diensten en mogelijkheden. Samen kunnen we uw personeelsbehoeften vervullen en uw organisatie laten groeien.

Open chat
Hoi 👋
Kunnen wij jou ergens mee helpen?